• 1401/11/19 - 14:01
  • - تعداد بازدید: 164
  • - تعداد بازدید کنندگان: 143
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

اطلاعیه انتخاب واحد نیم سال دوم سال 1402-1401

11338.mp3 اطلاعیه انتخاب واحد نیم سال دوم سال 1402-1401

قابل توجه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی

به اطلاع می رساند سامانه انتخاب واحد دانشجویان تا روز سه شنبه مورخ 1401/11/25 فعال خواهد بود.

 

دانشجویان کارشناسی پرستاری ورودی بهمن 1401، با توجه به گروه بندی لیست پیوست (گروه 1و 2) انتخاب واحد نمایند.

 

اداره آموزش دانشکده

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 11338
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings