• 1401/11/16 - 09:41
  • - تعداد بازدید: 49
  • - تعداد بازدید کنندگان: 44
  • Study time: 1 دقیقه

اطلاعیه برگزاری انتخابات شوراهای صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی ایران

11135.mp3 اطلاعیه برگزاری انتخابات شوراهای صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی ایران

شرایط داوطلبین عضویت در شورای صنفی دانشجویان :

الف: تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب: التزام به قانون اساسی و ولایت فقیه و قوانین موضوعه کشور
ج: حسن شهرت ، قانون مداری و رعایت اخلاق اسلامی و حرفه ای
د: گذراندن حداقل یک ترم تحصیلی در همان مقطع
ه: دارا بودن معدل کل حداقل ١٤ برای مقطع کارشناسی ، ١٥ برای ارشد و دکترای حرفه ای و ١٦
برای مقطع دستیاری و دکتری تخصصی
و: نداشتن حکم محکومیت در شورای انضباطی
ز: مشروط نبودن نیمسال پیشین یا نداشتن دو نیم سال مشروطی غیر متوالی
ح: عدم مسئولیت و عضویت در شورای مرکزی کانون ها و تشکل های اسلامی دانشجویی بصورت همزمان
ط: هر دانشجو صرفا" می تواند فقط در یک شورای صنفی واحد دانشگاهی (خوابگاه، دانشکده، مرکز آموزشی درمانی) عضویت داشته باشد.
ی: ارائه گواهی از معاونت آموزشی مبنی بر اینکه مدت باقی مانده از دوران تحصیل بدون احتساب ترمی که در آن انتخابات برگزار می گردد، کمتر از دو ترم نباشد(به استثنای دانشجویان کارورز دکتری حرفه ای).
ک: دانشجویان مشمول قوانین آموزش مهمان، نمی توانند عضو شورای صنفی شود
ثبت نام از طریق سامانه انتخابات معاونت دانشجویی و فرهنگی:https://entekhabvcs.iums.ac.ir
 
برنامه زمان بندی انتخابات شوراهای صنفی دانشجویی و دستیاران دانشگاه
ثبت نام اولیه دانشجویان 1401/11/12 لغایت 1401/11/17
تمدید زمان ثبت نام اولیه دانشجویان 1401/11/18 لغایت 1401/11/20
بررسی صلاحیت داوطلبان 1401/11/23 لغایت 1401/11/26
اعلام نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان 1401/11/27
مهلت اعتراض به نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان 1401/11/30 لغایت 1401/12/01
رسیدگی و اعلام نتیجه اعتراضات 1401/12/02
تبلیغات داوطلبین 1401/12/03 لغایت 1401/12/06
برگزاری انتخابات سراسری 1401/12/07
اعلام نتایج انتخابات  1401/12/10
 
 
  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 11135
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings