• 1401/07/06 - 09:17
  • - تعداد بازدید: 345
  • - تعداد بازدید کنندگان: 293
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ورودی جدید سال1401

5670.mp3 اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ورودی جدید سال1401

دانشجوی گرامی:

ضمن عرض تبریک ورود شما به دانشکده پرستاری و مامایی ایران، خواهشمند است فرم های پیوست را تکمیل و در زمان ثبت نام حضوری مدارک را به کارشناس ثبت نام تحویل دهید.

 

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 5670
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings