• 1401/06/21 - 10:05
  • - تعداد بازدید: 184
  • - تعداد بازدید کنندگان: 171
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

اطلاعیه صدور کارت دانشجویی

5206.mp3 اطلاعیه صدور کارت دانشجویی
کلیه دانشجویان جهت دریافت کارت دانشجوئی مبلغ حق صدورکارت را طبق اطلاعات شماره حساب مندرج در ذیل واریز و اصل فیش را به امور دانشجوئی دانشکده مربوطه تحویل دهند.
اصل فیش را به امور دانشجوئی دانشکده مربوطه تحویل دهند.
شماره حساب بانک مرکزی: 4001082003015467
شماره شبای حساب بانک مرکزی: 320100004001082003015467IR
شناسه سی رقمی: 317082074140104600000001611115
دانشجویان روزانه: 000 / 150 ریال
دانشجویان پردیس بین الملل و شهریه پرداز: 000 / 450 ریال
ضناً درصورت داشتن هرگونه سوال و یا مشکل جهت صدور کارت دانشممجویی می توانید با شماره تلفن 86703821 سرکار خانم فصیحی (واحد صدور کارت دانشجویی) تماس حاصل فرمائید.
  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 5206
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings