• 1401/11/16 - 13:02
  • - تعداد بازدید: 104
  • - تعداد بازدید کنندگان: 99
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

اطلاعیه وام شهریه نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1401

11171.mp3 اطلاعیه وام شهریه نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1401

دانشجویانی که متقاضی وام شهریه می باشند جهت ثبت نام از تاریخ 1401/11/12 لغایت 1401/11/23 مهلت دارند که مدارک مشروحه ذیل را به امور دانشجویی دانشکده واقع در نیم طبقه هفتم (خانم حیدری ) ارسال نمایند. بدیهی است به درخواست های بعد از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نمی شود.

  • سند تعهد محضری و تصویر حکم کارگزینی ضامن یا پروانه کسب (مشخصات متعهد و ضامن در سایت پرتال صندوق رفاه ثبت شده باشد)
  • تکمیل فرم درخواست وام شهریه
  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 11171
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings