• 1401/03/31 - 12:02
  • - تعداد بازدید: 144
  • - تعداد بازدید کنندگان: 143
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

برگزاری تمرینات تیم شنا

2652.mp3 برگزاری تمرینات تیم شنا

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی: مدیریت تربیت بدنی دانشگاه، اقدام به برگزاری تمرینات شنا جهت عضویت در تیم شنای دانشجویان پسر کرده است.

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 2652
کپی لینک کوتاه:
key words
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings