• 1401/03/31 - 12:06
  • - تعداد بازدید: 161
  • - تعداد بازدید کنندگان: 159
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

برگزاری تمرینات تیم کاراته

2653.mp3 برگزاری تمرینات تیم کاراته

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی: مدیریت تربیت بدنی دانشگاه، اقدام به برگزاری تمرینات کاراته جهت عضویت در تیم کاراته دانشجویان پسر کرده است.

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 2653
کپی لینک کوتاه:
key words
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings