• 1401/11/16 - 11:29
  • - تعداد بازدید: 30
  • - تعداد بازدید کنندگان: 29
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

برگزاری دوره آموزشی اصول و مبانی اقتصاد آموزش عالی سلامت

11156.mp3 برگزاری دوره آموزشی اصول و مبانی اقتصاد آموزش عالی سلامت

عناوین برنامه: 

  • مفاهیم اقتصاد آموزش عالی
  • بهره وری در آموزش علوم پزشکی
  • جریان منابع در آموزش پزشکی
  • اقتصاد نیروی کار سلامت
  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 11156
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings