• 1401/06/05 - 11:41
  • - تعداد بازدید: 134
  • - تعداد بازدید کنندگان: 131
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

تشکیل کارآموزی ها در مقطع کارشناسی با یک هفته تاخیر

4544.mp3 تشکیل کارآموزی ها در مقطع کارشناسی با یک هفته تاخیر

به اطلاع می رساند، بدلیل اسکان دانشجویان شرکت کننده در المپیاد دانشجویی از تاریخ ۱۹ لغایت ۲۵ شهریور در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ایران و عدم امکان اسکان سایر دانشجویان، تمامی کارآموزی های دانشکده در مقطع کارشناسی با یک هفته تاخیر آغاز خواهد شد.

برنامه کارآموزی ها متعاقباً در سایت دانشکده اطلاع رسانی خواهد شد.

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 4544
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings