• 1401/07/04 - 10:59
  • - تعداد بازدید: 773
  • - تعداد بازدید کنندگان: 609
  • Study time: 1 دقیقه

ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1401

5635.mp3 ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1401

قابل توجه پذیرفته شدگان نیمسال اول و دوم رشته های مختلف آزمون سراسری سال 1401

باسلام و آرزوی توفیق الهی

پذیرفته شدگان محترم مقتضی است از تاریخ سوم مهر  (1401/07/03) لغایت هشتم مهر (1401/07/08) برای تکمیل فرم ها و مدارک ثبت نامی زیر به سایت  http://registration.iums.ac.ir  مراجعه و نسبت به اسکن آنها اقدام فرمایند:

 
برای اطلاع از نحوه و چگونگی انجام ثبت نام بر روی هریک از موارد ذیل کلیک کنید
 

نکته: توجه به ضرورت اجرای غربالگری و پایش سلامت روان کلیه دانشجویان ورودی جدید توسط اداره مشاوره و سلامت روان معاونت دانشجویی فرهنگی، حتما پس از پایان مراحل ثبت نام و دریافت تاییدیه موقت ثبت نام اینترنتی، برگه تاییدیه تکمیل فرم پایش سلامت را که از لینک  ccsm.behdasht.gov.ir/registe دریافت نموده اید، به دانشکده مربوطه تحویل دهید.

 
کلیه فرم های آموزشی مربوط به ثبت نام
 جهت دسترسی به فرم های معاونت دانشجویی، حقوقی، صلاحیت عمومی به آدرس های ذیل مراجعه نمایید

درخصوص فرایند ثبت نام از پذیرفته شدگان جدیدالورود مقاطع مختلف تحصیلی سال 1401، مسیر دسترسی به فرمهای این حوزه که راهنمای تکمیل آن نیز درج شده ، به شرح ذیل اعلام می گردد. ضمنا" کلیه دانشجویان جهت دریافت کارت دانشجوئی مبلغ حق صدورکارت را طبق اطلاعات شماره حساب مندرج در جدول ذیل واریز و تصویر فیش واریزی را در سامانه ثبت نام بارگذاری نموده و اصل فیش را به اموردانشجوئی دانشکده مربوطه تحویل دهند.لازم به ذکر است فرم های شناسنامه ورزشی و پرسشنامه سلامت برای تمام دانشجویان جدیدالورود اجباری  و فرم تعهد محضری برای دانشجویان استفاده کننده از خوابگاه و دریافت کنندگان تسهیلات رفاهی اجباری می باشد.

کارت دانشجوئی:

شماره حساب بانک مرکزی

4001082003015467

شماره شبای حساب بانک مرکزی

320100004001082003015467IR 

شناسه سی رقمی

317082074140104600000001611115

دانشجویان روزانه

150/000ریال

دانشجویان پردیس بین الملل

450/000ریال

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 5635
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings