• 1401/11/05 - 12:40
  • - تعداد بازدید: 101
  • - تعداد بازدید کنندگان: 99
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جذب دانش آموختگان دانشگاه جهت گذراندن امریه سربازی (بنیاد ملی نخبگان استان تهران)

10684.mp3 جذب دانش آموختگان دانشگاه جهت گذراندن امریه سربازی (بنیاد ملی نخبگان استان تهران)
بنیاد نخبگان استان تهران در نظر دارد جهت انجام امور اداری و اجرایی خود در شهر تهران از ظرفیت جذب دانش آموختگان دانشگاه های برتر در قالب امریه سربازی استفاده کند.
فراخوان به پیوست اطلاع رسانی می شود.
  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 10684
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings