• 1401/11/04 - 11:30
  • - تعداد بازدید: 79
  • - تعداد بازدید کنندگان: 77
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

درخواست سرویس از خوابگاه

10610.mp3 درخواست سرویس از خوابگاه

قابل توجه کلیه دانشجویان پرستاری و مامایی

به اطلاع دانشجویان می رساند درصورت درخواست سرویس از خوابگاه به دانشکده و بیمارستان و بالعکس می بایست به ناظمه خوابگاه خود مراجعه نموده و درخواست کتبی ارائه نمایید.

ضمناً به تعداد افراد متقاضی کمتر از 7 نفر هم سرویس تعلق نمی گیرد.

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 10610
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings