• 1401/06/13 - 12:08
  • - تعداد بازدید: 102
  • - تعداد بازدید کنندگان: 97
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

درخواست پروپوزال از سازمان پزشکی قانونی (RFP)

4926.mp3 درخواست پروپوزال از سازمان پزشکی قانونی (RFP)

درخواست پروپوزال از سازمان پزشکی قانونی (RFP)

 

استفاده از روش (کروماتوگرافی مایع/طیف سنجی جرمی) جهت شناسایی داروهای اوپیوئیدی مانند مرفین، متادون و ترامادول در نمونه مو
بررسی و نقش میزان تاثیر تروما و عوارض حاصل از آن در مرگ های تاخیری پس از تروما
ارائه مدل جهت بررسی اثر بخشی فعالیت آموزشی
بررسی راه های شناساسی همسان سازی نظرات کارشناسی، برای کاهش تشتت آراء و کاهش ارجاع پرونده های اعتراضی به کمیسیون های نوبت بالاتر
بررسی و شناسایی روش های مختلف افزایش بهبود کیفیت نظرات کارشناسی در جلسات کمیسیون های پژشکی قانونی
ارزیابی روش های تشخیصی برای تعیین میزان خسارت آسیب روانی متعاقب حوادث و سوانح
ارزیابی میزان مطابقت نظرات کارشناسی صادره از حوزه معاینات بالینی پزشکس قانونی با دستورالعمل های سازمان در استان های مختلف کشور
بررسی تداخل و تعدد دیات و تعارضات دیدگاه های مختلف در این خصوص
چگونگی ارزیابی اختلال کنترل ادرار در مصدومین مبتلا به سیستم اعصاب مرکزی (نخاعی یا مغزی)

لازم به ذکر است در صورت انتخاب هریک از RPF ها، پروپوزال مربوطه حداکثر تا تاریخ 1401/7/15 در سامانه پژوهشیار بارگزاری شود.

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 4926
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings