• 1401/11/16 - 13:51
  • - تعداد بازدید: 146
  • - تعداد بازدید کنندگان: 140
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

دریافت کارت دانشجویی

11174.mp3 دریافت کارت دانشجویی

کلیه دانشجویان ورودی بهمن 1401

جهت دریافت کارت دانشجویی از تاریخ 1401/11/23

به امور دانشجویی دانشکده واقع در نیم طبقه هفتم خانم حیدری مراجعه فرمایید.

 

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 11174
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings