• 1403/03/13 - 09:10
  • - تعداد بازدید: 27
  • - تعداد بازدید کنندگان: 27
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

دستورالعمل برگزاری ترم تابستانی 1403

334060.mp3 دستورالعمل برگزاری ترم تابستانی 1403

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی: ترم تابستانی سال 1403 با اولویت دانشجویان شاهد و ایثارگر در همه مقاطع همانند سال های گذشته به صورت ترکیبی، صرفاً برای درس های نظری غیر بالینی با همکاری استادان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و در بستر سامانه نوید دانشگاه علوم پزشکی هوشمند برگزار می شود.

معرفی دانشجویان واجد شرایط از طریق سامانه مهمانی و تنها براساس معرفی دانشگاه های مبدا صورت می گیرد. امتحان های این دوره حضوری در مراکز آزمون سراسر کشور در بازه تقویم ترم تابستاتی انجام می پذیرد. 

  • گروه اخبار : اطلاعیه ها
  • کد خبر : 334060
:
کلیدواژه ها
خبرنگار

Template settings