• 1401/07/17 - 13:46
  • - تعداد بازدید: 156
  • - تعداد بازدید کنندگان: 152
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

سلسله وبینارهای توسعه، نوآوری و مالکیت فکری

6013.mp3 سلسله وبینارهای توسعه، نوآوری و مالکیت فکری

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می کند: سلسله وبینارهای توسعه، نوآوری و مالکیت فکری 

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 6013
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings