• 1401/08/16 - 13:54
  • - تعداد بازدید: 107
  • - تعداد بازدید کنندگان: 105
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

سلسله وبینارهای توسعه، نوآوری و مالکیت فکری: جلسه چهارم فرایند ثبت در اداره اختراع

7141.mp3 سلسله وبینارهای توسعه، نوآوری و مالکیت فکری: جلسه چهارم فرایند ثبت در اداره اختراع
  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 7141
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings