• 1401/03/23 - 08:43
  • - تعداد بازدید: 73
  • - تعداد بازدید کنندگان: 73
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

طرح جدایی از تنبلی

2475.mp3 طرح جدایی از تنبلی

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی: به همت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده و با هدف افزایش سطح فعالیت و نشاط دانشجویان دو دستگاه فوتبال دستی در ورودی دانشکده قرار گرفت.

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 2475
کپی لینک کوتاه:
key words

Pictures

Template settings