• 1401/04/11 - 10:17
  • - تعداد بازدید: 111
  • - تعداد بازدید کنندگان: 107
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

فراخوان ثبت نام دانشجویان در ترم تابستانی مجازی 1401

2881.mp3 فراخوان ثبت نام دانشجویان در ترم تابستانی مجازی 1401
دانشگاه علوم پزشکی مجازی به عنوان دانشگاه پیشرو در امر مجازی سازی برنامه های آموزش علوم پزشکی در کشور، ضمن رعایت تمامی قوانین مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با بهره مندی از ظرفیت های آموزش مجازی و نیز در راستای پاسخگویی جامع به نیازهای دانشجویان نسبت به ارائه برنامه ترم تابستانی 1041 اقدام می نماید.
  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 2881
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings