• 1401/12/23 - 10:40
  • - تعداد بازدید: 42
  • - تعداد بازدید کنندگان: 39
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

فراخوان شرکت در مسابقه سال 2023 سازمان جهانی مالکیت معنوی با موضوع مالکیت فکری و شرکت های کوچک و متوسط

12604.mp3 فراخوان شرکت در مسابقه سال 2023 سازمان جهانی مالکیت معنوی با موضوع مالکیت فکری و شرکت های کوچک و متوسط

برای اطلاعات بیشتر به نشانی https://www.wipo.int/global-awards/en/ مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است ثبت نام می بایست توسط متقاضی و تا قبل از پایان مهلت فراخوان 11 فروردین ماه 1402 (31 مارس 2023) انجام شود.

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 12604
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings