• 1401/08/29 - 09:01
  • - تعداد بازدید: 122
  • - تعداد بازدید کنندگان: 119
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

فراخوان مرکز تحقیقات عدالت در سلامت

7665.mp3 فراخوان مرکز تحقیقات عدالت در سلامت

حمایت از ایده‌‌های پژوهشی

مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، به عنوان دبیرخانه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و مرکز تحقیقات تخصصی متمرکز بر عدالت در سلامت در کشور، از کلیه دانشگاهیان، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان دعوت می نماید طرح ها و ایده های نوآورانه خود با محوریت عدالت در سلامت در دوران پساکووید-۱۹ با تمرکز بر دستورکار جدید سلامت (Order Health New) را به این مرکز ارائه نموده و تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال از حمایت مالی برخوردار شوند.

از کلیه علاقمندان دعوت می شود خلاصه سه صفحه ای از ایده های پژوهشی خود را تا پایان وقت اداری دوشنبه مورخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ بر اساس قالب ارائه شده در https://herc-tums.com/herc-rfp/ بارگذاری نمایند. 

 

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 7665
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings