• 1401/05/30 - 08:44
  • - تعداد بازدید: 98
  • - تعداد بازدید کنندگان: 97
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

مدرسه پروپوزال نویسی برگزار شد

4320.mp3 مدرسه پروپوزال نویسی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی: مدرسه پروپوزال نویسی در 6 جلسه از 22 مرداد تا 26 مرداد، به صورت مجازی با حضور جمعی از دانشجویان برگزار شد.

در این مدرسه مباحث انتخاب عنوان مناسب، بیان مسئله، انتخاب مناسب ترین روش شناسی پژوهش، آشنایی با انواع مطالعات، مبانی و چهارچوب نظری، اهداف، سوال، فرضیه، متغیر، جامعه آماری، روش های نمونه گیری، حجم نمونه، ابزار گردآوری اطلاعات، زمان بندی و بودجه بندی توسط خانم رحیمی و اخلاق در پژوهش توسط خانم مرزبان تدریس شد.

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 4320
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings