• 1401/07/16 - 08:44
  • - تعداد بازدید: 84
  • - تعداد بازدید کنندگان: 84
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

میزان حمایت مالی از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مرتبط با مبارزه با عرضه و کاهش تقاضای مواد مخدر

5937.mp3 میزان حمایت مالی از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مرتبط با مبارزه با عرضه و کاهش تقاضای مواد مخدر

به اطلاع می رساند میزان حمایت مالی از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد 35 میلیون ریال و رساله های دوره دکتری 70 میلیون ریال می باشد. لذا به منظور بهره گیری از ظرفیت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله دکتری در امر مبارزه با مواد مخدر، فایل عناوین اولویت های تحصیلات تکمیلی در سایت مبارزه با مواد مخدر به نشانی http://www.dchq..ir قابل بهره برداری می باشد.

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 5937
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings