• 1401/10/12 - 09:31
  • - تعداد بازدید: 111
  • - تعداد بازدید کنندگان: 105
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

هشتمین جشنواره آموزشی استاد پروانه وثوق

9644.mp3 هشتمین جشنواره آموزشی استاد پروانه وثوق

بدینوسیله از کلیه اعضای هیات علمی جهت شرکت در مراسم هشتمین جشنواره آموزشی دکتر وثوق که در روز دوشنبه مورخ 1401/11/03 از ساعت 12-10 در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار می شود، دعوت بعمل می­ آید.

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 9644
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings