• 1401/07/17 - 08:09
  • - تعداد بازدید: 61
  • - تعداد بازدید کنندگان: 61
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

هفتمین جشنواره جایزه ملی ایثار

5981.mp3 هفتمین جشنواره جایزه ملی ایثار

به اطلاع می رساند ثبت نام دانشجویان شاهد و ایثارگر در هفتمین جشنواره جایزه ملی ایثار از تاریخ 1401/07/30 به صورت الکترونیک از طریق سامانه مربوطه به نشانی https://melliisar.behdasht.gov.ir و نشانی https://vsa.behdasht.gov.ir (سایت اداره کل امور شاهد و ایثارگر) آغاز و تا ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 1401/08/10 ادامه خواهد داشت.

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 5981
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings