• 1401/12/10 - 08:18
  • - تعداد بازدید: 63
  • - تعداد بازدید کنندگان: 50
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

وب کنفرانس آموزش مشاوره مامایی در ارتقاء راهبردهای مقابله ای و خودکارآمدی زنان با سقط جنین

12163.mp3 وب کنفرانس آموزش مشاوره مامایی در ارتقاء راهبردهای مقابله ای و خودکارآمدی زنان با سقط جنین

به اطلاع دانشجویان کارشناسی می رساند دفتر توسعه آموزش دانشکده برگزار می کند:

وب کنفرانس آموزش مشاوره مامایی در ارتقاء راهبردهای مقابله ای و خودکارآمدی زنان با سقط جنین

زمان برگزاری: 1401/12/13 

لینک کارگاه: https://imcall.iums.ac.ir/b/yxx-ft5-fw2-b98

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 12163
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings