• 1401/12/08 - 09:03
  • - تعداد بازدید: 42
  • - تعداد بازدید کنندگان: 38
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

وب کنفرانس طراحی آموزشی یادگیری الکترونیکی

12069.mp3 وب کنفرانس طراحی آموزشی یادگیری الکترونیکی

به اطلاع دانشجویان دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی می رساند دفتر توسعه آموزش دانشکده برگزار می کند:

وب کنفرانس: طراحی آموزشی یادگیری الکترونیکی

زمان برگزاری: 1401/12/10 

لینک کارگاه: آنلاین https://imcall.iums.ac.ir/b/pzy-f0m-hex-rrr

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 12069
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings