• 1401/06/12 - 11:16
  • - تعداد بازدید: 69
  • - تعداد بازدید کنندگان: 68
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

چهارمین رویداد الگو و راهکار نوین در همکاری دانشگاه با جامعه صنعت

4869.mp3 چهارمین رویداد الگو و راهکار نوین در همکاری دانشگاه با جامعه صنعت
  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 4869
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings