• 1401/08/25 - 10:17
  • - تعداد بازدید: 91
  • - تعداد بازدید کنندگان: 90
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

ژورنال کلاب: آشنایی با مطالعات رفتارهای جستجوی سلامتی

7530.mp3 ژورنال کلاب: آشنایی با مطالعات رفتارهای جستجوی سلامتی

به اطلاع دانشجویان دکتری و ارشد می رساند ژورنال کلاب: آشنایی با مطالعات رفتارهای جستجوی سلامتی در تاریخ 1401/08/30 در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می شود.

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 7530
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings