• 1401/08/08 - 08:50
  • - تعداد بازدید: 101
  • - تعداد بازدید کنندگان: 98
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

کارگاه اخلاق در پژوهش برگزار شد

6795.mp3 کارگاه اخلاق در پژوهش برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی: کارگاه اخلاق در پژوهش، هفتم آبان به صورت حضوری با حضور جمعی از دانشجویان و  با تدریس خانم کاشانی­ نیا برگزار شد.

مباحث مورد بحث شامل تاریخچه اخلاق، ابعاد اخلاق در پژوهش، اخلاق در نشر و سرقت ادبی بود.

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 6795
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings