• 1401/04/29 - 10:04
  • - تعداد بازدید: 115
  • - تعداد بازدید کنندگان: 113
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

کارگاه ایمنی مددجو

3436.mp3 کارگاه ایمنی مددجو

به اطلاع دانشجویان کارشناسی پرستاری ورودی مهر 1399 می رساند، دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده کارگاهی تحت عنوان ایمنی مددجو در تاریخ 1401/05/04 از ساعت 9 الی 13 برگزار می نماید.

لینک کارگاه:  https://imcall.iums.ac.ir/b/ahv-krk-b9u-gvj

سخنران: دکتر عادل مهربان

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 3436
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings