• 1401/08/22 - 08:39
  • - تعداد بازدید: 135
  • - تعداد بازدید کنندگان: 116
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

کارگاه راهبردهای جستجو در سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

7358.mp3 کارگاه راهبردهای جستجو در سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

به اطلاع دانشجویان دکتری و ارشد می رساند کارگاه راهبردهای جستجو در سیستم های اطلاع رسانی پزشکی در تاریخ 1401/08/25 در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می شود.

لینک کارگاه: https://imcall.iums.ac.ir/b/zgu-zg7-muh-biz

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 7358
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings