• 1401/04/14 - 08:27
  • - تعداد بازدید: 95
  • - تعداد بازدید کنندگان: 94
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

کارگاه مجازی اخلاق در پژوهش برگزار شد

2963.mp3 کارگاه مجازی اخلاق در پژوهش برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی: هشتم تیرماه کارگاه مجازی اخلاق در پژوهش، با حضور جمعی از دانشجویان و  با تدریس خانم بهمنی برگزار شد.

در این کارگاه مباحث تاریخچه اخلاق، ابعاد اخلاق در پژوهش، اخلاق در نشر و سرقت ادبی کورد بحث و بررسی قرار گرفت.

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 2963
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings