• 1401/09/29 - 11:16
  • - تعداد بازدید: 96
  • - تعداد بازدید کنندگان: 89
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

کارگاه مهارت های ارتباطی

ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد، ارشد کودکان

9146.mp3 کارگاه مهارت های ارتباطی

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد- ارشد کودکان می رساند دفتر توسعه آموزش دانشکده برگزار می کند:

کارگاه مهارت های ارتباطی

زمان برگزاری: یکشنبه 1401/10/03

لینک کارگاه: https://imcall.iums.ac.ir/b/gd7-tmq-zsm-dk9

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 9146
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings