• 1401/11/05 - 10:00
  • - تعداد بازدید: 74
  • - تعداد بازدید کنندگان: 71
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

کارگاه نگارش متون علمی با تاکید بر مطالعات کیفی

10655.mp3 کارگاه نگارش متون علمی با تاکید بر مطالعات کیفی

به اطلاع دانشجویان دکتری می رساند دفتر توسعه آموزش دانشکده برگزار می کند:

کارگاه نگارش متون علمی با تاکید بر مطالعات کیفی

زمان برگزاری: 1401/11/11 

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 10655
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings