• 1401/11/02 - 10:45
  • - تعداد بازدید: 53
  • - تعداد بازدید کنندگان: 50
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

کارگاه های مجازی کارگروه اخلاق در پژوهش

10488.mp3 کارگاه های مجازی کارگروه اخلاق در پژوهش
  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 10488
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings