• 1401/12/08 - 09:12
  • - تعداد بازدید: 65
  • - تعداد بازدید کنندگان: 60
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

کنفرانس حضوری هوش هیجانی در پرستاری کودکان

12071.mp3 کنفرانس حضوری هوش هیجانی در پرستاری کودکان

مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی برگزار می کند:

کنفرانس حضوری هوش هیجانی در پرستاری کودکان  (3 امتیاز بازآموزی)

زمان: دوشنبه 1401/12/15 ساعت 13:15-8

مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده پرستاری و مامایی

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 12071
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings