اعضای جلسات اخلاق و رفتار حرفه ایی در دانشکده
از آذر ماه ۱۴۰۰ الی آذر ماه ۱۴۰۲ 
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ دکتر محمد عباسی رئیس دانشکده – رئیس جلسه
۲ دریادخت مسرور معاون آموزشی و امور بین الملل
۳ دکتر لیلا امینی معاون پژوهشی
۴ دکتر سکینه شریفیان معاون اداری مالی
۵   معاون فرهنگی دانشجویی
۶ دریادخت مسرور رودسری مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی
۷ زهرا کاشانی نیا عضو هیئت علمی
۸ دکتر سرور پرویزی عضو هیئت علمی
۹ دکتر بتول حسن پور ازغدی عضو هیئت علمی
۱۰ لیلا نیسانی سامانی عضو هیئت علمی –دبیر جلسه
 
Template settings