اعضای جلسات اخلاق و رفتار حرفه ایی در دانشکده
از آذر ماه ۱۴۰۰ الی آذر ماه ۱۴۰۲  
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ دکتر حمید پیروی رئیس دانشکده – رئیس جلسه
۲ دکتر تهمینه صالحی معاون آموزشی و امور بین الملل
۳ دکتر معصومه خیرخواه معاون پژوهشی
۴ فاطمه قمری معاون اداری و مالی
۵ مهرنوش اینانلو معاون فرهنگی و دانشجویی
۶ دریادخت مسرور رودسری مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی
۷ زهرا کاشانی نیا عضو هیئت علمی
۸ دکتر سرور پرویزی عضو هیئت علمی
۹ دکتر بتول حسن پور ازغدی عضو هیئت علمی
۱۰ لیلا نیسانی سامانی عضو هیئت علمی – دبیر جلسه
 
تنظیمات قالب