برنامه جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ۶ ماهه اول سال 1402
 
 

تاریخ

1402/07/09

1402/07/16

1402/07/23

1402/07/30

1402/08/14

1402/08/21

1402/08/28

1402/09/05

1402/09/12

1402/09/19

1402/10/03

1402/10/10

1402/10/17

1402/10/24

1402/11/01

1402/11/08

1402/11/15

1402/11/29

1402/12/13

1402/12/20

 
 
جلسات روزهای یکشنبه از ساعت ۸ لغایت ۹:۳۰ در سالن آستاد هروآبادی (واقع در نیم طبقه هفتم) برگزار می شود.
 

 

 
 
Template settings