• 1401/11/26 - 14:22
  • - تعداد بازدید: 56
  • - تعداد بازدید کنندگان: 53
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه ارائه گزارش شش ماهه دوم رساله فرشاد حیدری بنی دانشجوی دکتری تخصصی رشته پرستاری

عنوان: تبیین فرآیند خودمدیریتی در مردان مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه: ارائه مدل نظری

11605.mp3 جلسه ارائه گزارش شش ماهه دوم رساله فرشاد حیدری بنی دانشجوی دکتری تخصصی رشته پرستاری

دکتر فروغ رفیعی، استاد راهنما

دکتر حمید پیروی، استاد ناظر داخلی

دکتر آلیس خاچیان، استاد ناظر داخلی

دکتر رضا نگارنده،  استاد ناظر خارجی

دکتر محمدعلی چراغی، استاد ناظر خارجی

دکتر منصوره اشقلی فراهانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه 1401/12/02 ساعت 12-10

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 11605
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings