• 1401/04/14 - 08:48
  • - تعداد بازدید: 121
  • - تعداد بازدید کنندگان: 115
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه ارائه گزارش شش ماهه دوم رساله نسرین معصومی دانشجوی دکتری تخصصی رشته پرستاری

2974.mp3 جلسه ارائه گزارش شش ماهه دوم رساله نسرین معصومی دانشجوی دکتری تخصصی رشته پرستاری

عنوان: تدوین استانداردهای ملی اعتباربخشی مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل

دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد راهنمای اول

دکتر عسگر آقایی هشتجین، استاد راهنمای دوم

دکتر روح اله زابلی، استاد مشاور

دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر داخلی

دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی، استاد ناظر داخلی

دکتر مریم رسولی، استاد ناظر خارجی

دکتر رضا نگارنده، استاد ناظر خارجی

دکتر حمید پیروی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه 1401/04/22 ساعت 10-8

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 2974
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings