• 1401/12/02 - 11:30
  • - تعداد بازدید: 70
  • - تعداد بازدید کنندگان: 67
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه ارائه گزارش شش ماهه دوم رساله حمیده الهی عسگرآباد دانشجوی دکتری تخصصی رشته پرستاری

عنوان: زندگی مادران دارای کودک مبتلا به اوتیسم: یک مطالعه گراندد تئوری

11815.mp3 جلسه ارائه گزارش شش ماهه دوم رساله حمیده الهی عسگرآباد دانشجوی دکتری تخصصی رشته پرستاری

دکتر فروغ رفیعی، استاد راهنما

دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد مشاور

دکتر صدیقه خنجری، استاد ناظر داخلی

دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد ناظر داخلی

دکتر فلاحی خشکناب، استاد ناظر خارجی

دکتر فاطمه الحانی، استاد ناظر خارجی

دکتر لیلی بریم نژاد، نماینده شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه 1401/12/06 ساعت 12-10

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 11815
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings