• 1401/05/02 - 11:27
  • - تعداد بازدید: 133
  • - تعداد بازدید کنندگان: 125
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع ارائه گزارش شش ماهه (برای بار اول) نرگس طیاری دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

3518.mp3 جلسه دفاع ارائه گزارش شش ماهه (برای بار اول) نرگس طیاری دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

عنوان: تبیین فرایند گذار نقش در مدیران پرستاری: ارائه‌ی الگوی نظری

دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد راهنمای اول

دکتر فروغ رفیعی، استاد راهنمای دوم

دکتر سیده فاطمه حقدوست اسکوئی، استاد ناظر

دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر

دکتر فریده باستانی، نماینده شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه 1401/05/08 ساعت 12-10

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 3518
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings