• 1401/08/08 - 08:52
  • - تعداد بازدید: 127
  • - تعداد بازدید کنندگان: 115
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع از عنوان پگاه شریفیان دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

6796.mp3 جلسه دفاع از عنوان پگاه شریفیان دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

عنوان: تجربه زیسته نوجوانان دارای خواهر یا برادر مبتلا به ناتوانی شناختی حرکتی: یک مطالعه پدیده شناسی

دکتر مهناز شوقی، استاد راهنما

دکتر لیلی بریم نژاد، استاد ناظر

دکتر سرور پرویزی، استاد ناظر

دکتر حمید پیروی، نماینده شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه 1401/08/11 ساعت 15-13:30

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 6796
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings