• 1401/10/12 - 09:02
  • - تعداد بازدید: 126
  • - تعداد بازدید کنندگان: 112
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع از پایان نامه مجید طاهری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه

عنوان: بررسی سلامت عمومی، استرس پس از رویداد و روش های مقابله ای پرستاران شاغل دربخش های مراقبت ویژه کووید 19 در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1400

9635.mp3 جلسه دفاع از پایان نامه مجید طاهری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه

فاطمه محدث اردبیلی، استاد راهنما

دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد مشاور

شیما حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر مهرنوش اینانلو، استاد ناظر

دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر

دکتر حمید پیروی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه 1401/10/17 ساعت 15-13

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 9635
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings