• 1401/07/04 - 10:37
  • - تعداد بازدید: 95
  • - تعداد بازدید کنندگان: 92
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع از پروپوزال آزاده نعمت الهی داویجانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری توانبخشی

5629.mp3 جلسه دفاع از پروپوزال آزاده نعمت الهی داویجانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری توانبخشی

عنوان: ارزشیابی اثر آموزش توانبخشی از راه دور بر عملکرد روزانه و کیفیت زندگی افراد با تعویض مفصل هیپ

مهناز سیدالشهدایی، استاد راهنما

دکتر پریسا بزرگ زاد، استاد ناظر

دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد ناظر   

دکتر مهرنوش اینانلو، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه 1401/07/11 ساعت 15-13:30

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 5629
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings