• 1401/04/14 - 08:46
  • - تعداد بازدید: 94
  • - تعداد بازدید کنندگان: 91
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع از پروپوزال محمد جواد همتی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

2972.mp3 جلسه دفاع از پروپوزال محمد جواد همتی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

عنوان: بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی جیمز براون برکیفیت مراقبت­های پرستاری بخش تروما مرکز آموزشی درمانی امام خمینی شهر ایلام در سال 1401

دکتر محمد عباسی، استاد راهنما

دکتر آلیس خاچیان، استاد مشاور

دریادخت مسرور رودسری، استاد ناظر

مهناز سیدالشهدایی، استاد ناظر

دکتر تهمینه صالحی، نماینده  تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه 1401/04/15 ساعت 10-8

مکان: کلاس دانشجویان دکتری

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 2972
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings