• 1401/04/14 - 08:30
  • - تعداد بازدید: 88
  • - تعداد بازدید کنندگان: 86
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع از پروپوزال مرجان احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری

2967.mp3 جلسه دفاع از پروپوزال مرجان احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری

عنوان: بررسی ارتباط معنای زندگی با افسردگی، اضطراب و استرس در افراد دارای لوسمی مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی سال 1401

دکتر مرجان مردانی حموله، استاد راهنما

دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد مشاور

دکتر مهرنوش اینانلو، استاد ناظر

دکتر طاهره السادات خوب بین خوش نظر، استاد ناظر

دکتر آلیس خاچیان، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه 1401/04/13 ساعت 15-13

مکان: سالن استاد مداح

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 2967
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings