• 1401/07/27 - 12:37
  • - تعداد بازدید: 117
  • - تعداد بازدید کنندگان: 109
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع از پروپوزال نسرین آقازاده دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

6436.mp3 جلسه دفاع از پروپوزال نسرین آقازاده دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

عنوان: تاثیر آموزش چند رسانه ای بر تمایل به فرزند آوری در زنان تک فرزند

دکتر لیلا امینی، استاد راهنما

دکتر معصومه خیرخواه، استاد ناظر

دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد ناظر

دکتر هما صادقی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه 1401/08/01 ساعت 13-11:30

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 6436
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings