• 1401/12/13 - 12:00
  • - تعداد بازدید: 66
  • - تعداد بازدید کنندگان: 59
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع از پروپوزال پگاه شریفیان دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری

عنوان: تجربه زیسته نوجوانان دارای خواهر یا برادر مبتلا به ناتوانی شناختی- حرکتی : یک مطالعه پدیده شناسی

12259.mp3 جلسه دفاع از پروپوزال پگاه شریفیان دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری

دکتر مهناز شوقی، استاد راهنما

دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد مشاور

دکتر لیلی بریم نژاد، استاد ناظر

دکتر سرور پرویزی، استاد ناظر

دکتر سیما کرمانشاهی، استاد ناظر خارجی

دکتر آرپی مانوکیان، استاد ناظر خارجی

دکتر حمید پیروی، نماینده شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه 1401/12/22 ساعت 15-13

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 12259
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings